Koha home

Funktionen inköpsförslag är stängd

Nu stängs inköpsförslagen för året för internt arbete med inköp och medieplanering. Välkomna igen den 1 februari 2024.

Du som är student eller anställd vid Uppsala universitet kan lämna inköpsförslag här.

Published on 2023-11-20
Welcome to Koha...
You can login to e-media portal with your card number and PIN-kod. Click on E-book button to borrow e-books / e-audio books.

Powered by Koha