Koha hem

Reservationsrutiner på Almedalsbiblioteket

Det går inte att reservera kursböcker som finns inne på de öppna hyllorna på Almedalsbiblioteket. Denna förändring gäller endast på Almedalsbiblioteket. 

Publicerad den 2021-09-15
Welcome to Koha...


Klicka på knappen för att söka och låna e-böcker/ ljudböcker.

Teknik från Koha